Algemene Voorwaarden

Lees deze gebruiksvoorwaarden aandachtig voordat u onze website gebruikt die wordt beheerd door Buvesa. Uw toegang tot en gebruik van de service is afhankelijk van uw aanvaarding en naleving van deze Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en anderen die toegang hebben tot de service of deze gebruiken. Door de service te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u het niet eens bent met een deel van de voorwaarden, hebt u mogelijk geen toegang tot de service.

Intellectueel eigendom

De service en de originele inhoud, functies en functionaliteit ervan zijn en blijven het exclusieve eigendom van Buvesa en zijn licentiegevers.

Links naar andere websites

Onze Service kan links bevatten naar websites van derden of naar services die geen eigendom zijn van of worden beheerd door Buvesa. Wij hebben geen controle over, en nemen geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, de privacy verklaring of de praktijken van websites of diensten van derden. Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat Buvesa niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of services. We raden u ten zeerste aan om de bepalingen en algemene voorwaarden en de privacy verklaring van websites of services van derden die u bezoekt te lezen.

Beëindiging

We kunnen de toegang tot onze Service onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief zonder beperking als u de voorwaarden schendt. Alle bepalingen van de voorwaarden die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief, maar niet beperkt tot, eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, vrijwaringen en aansprakelijkheidsbeperkingen.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zullen worden behouden en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke bepalingen.

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze voorwaarden af ​​te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van die rechten. Indien enige bepaling van deze voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een rechtbank, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht. Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen ons met betrekking tot onze service en vervangen alle voorgaande overeenkomsten die we zouden hebben tussen ons met betrekking tot de service en vervangen deze.

Veranderingen

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als een herziening van belang is, proberen we u dit minstens 30 dagen van tevoren te melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Wat een materiële verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald. Door onze service te blijven gebruiken of gebruiken nadat die herzieningen van kracht zijn geworden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de herziene voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de nieuwe voorwaarden, stop dan met het gebruik van de service.

Contacteer ons

Als u nog vragen heeft over onze algemene voorwaarden, neem dan gerust contact met ons op (zie contact pagina bovenaan de website in de menubalk).

Pin It on Pinterest